Na pozici Offcanvas není zveřejněn žádný modul
Hronkova 586/44, Hradec Králové +420 777 077 264 revize@cisteni-nadrzi.cz

Revize čerpacích stanic

Revize N+V, s.r.o. provádí čištění nádrží na PHM - benzín, naftu, olej, lehké topné oleje, mazut.

V dnešní době, kdy do paliva jsou přidávány bio složky, se kvalita medií všeobecně zhoršila a je nutné provádět aspoň jednou ročně odkalení nádrží. Toto odkalení však nenahrazuje opravdové vyčištění nádrží, které se dle normy ČSN 753415 a Vodního zákona provádí jednou za pět let před vlastní revizí nádrže. Bohužel na trhu existují firmy, které fyzicky do nádrží ani nevstoupí a nádrže pouze odkalují. Následně není možné provést vizuální kontrolu svárů nádrže a defektoskopii vnitřního pláště nádrže.

Měření tloušťky stěn nádrže

Defektoskopie - metoda je zařazena do oboru Nedestruktivní zkoušení (NDT).

Zásady pro měření tloušťky stěn ultrazvukem, kontaktní metodou na kovových i nekovových materiálech, jsou podrobně specifikovány v evropské normě ČSN EN 14127.

Pro naše potřeby je nutné, aby pracovník byl proškolen alespoň ve druhém stupni kvalifikace (může vyhodnocovat zkoušky a vystavovat protokol). Náš pracovník je samozřejmě řádně proškolen a vlastní certifikát.

Defektoskopii - zkoušku měření tloušťky stěn nádrže provádíme jednou za pět let a vystavujeme protokol s výsledky měření. Zákazník si muže následně porovnat úbytek materiálu dle protokolů za časovou periodu.

Těsnostní zkoušky u nádrží a potrubí

Těsnostní zkouška zařízení se provádí jednou za pět let dle ČSN 753415, Vodního zákona 254/2001 Sb. A Vyhl. 175/2011.

Naše společnost je držitelem certifikátu LT-2HS Zkoušení netěsnosti  a osvědčení TIČR k činnosti revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení.